Nemzetközi videó CV és állásközvetítő portál.

Nyelvek: English English English

Karrierépítés

Cél, érték, siker

A karrierépítés az olyan folyamat, ahol a munkavállaló személyes elégedettségét a munka világában betöltött pozíciója nagymértékben meghatározza. Tisztázandó cél a munkavállaló karrier szemlélete. A hagyományos karrierfelfogáshoz kapcsolódik, hogy egy adott szervezet hierarchiájában egyre magasabb szinten szeretne működni. Az újszerű karrierfelfogásban a személyes tudás és tulajdonságok mentén a lehető legnagyobb sikert (anyagi ellenszolgáltatás) elérni az elégedettséget okozó munkatevékenységek révén.

Elérendő cél meghatározása, ezen belül megkülönböztetünk rövidtávú és hosszú távú célt.

Rövid távú cél olyan munkahelyet találni, ahol jelentős szakmai tapasztalatra tehetek szert. Hosszú távú cél szakmai tapasztalatok birtokában önálló vállalkozást indítok (újszerű karrierszemlélet)

Rövidtávú cél: gyakornoknak jelentkezem, hosszú távú cél: vezető leszek 5-10 éven belül. (hagyományos karrierszemlélet)

Karriertervezés folyamatában figyelembe kell venni a munkára fordított idő mennyiségét

  • napi 8-10 óra, kötött idejű munkakörben – tradicionális
  • 12-14 óra munkával töltött idő vállalása a gyors, szakmai tapasztalat megszerzéséért, azonban kísérje kötetlenebb időbeosztás a munkavégzést.

Munkavégzés helyszíne

  • lakóhelyhez közel
  • adott városban
  • adott országban
  • adott földrészen
  • távoli földrészen

A munkavállaló mozgékonysága jelentős szempont a karrierépítésben, amely a gyakori autóhasználat mellett egy nap, egy időintervallumban több helyszínen is történő munkavégzést feltételez.

Kockázatvállalás

A karrierépítés meghatározó szempontja a személy döntési képessége, amely a kockázatvállalás mértékében jelenik meg.