Nemzetközi videó CV és állásközvetítő portál.

Nyelvek: English English English

Jogi tanácsadás

A munkaviszony alapja a munkaszerződés. A munkaszerződés egy sajátos jogviszonyt hoz létre, melyben nagyon nagy tere van az egyéni megállapodásoknak, azonban vannak kötelező szabályok, melyektől jogszabály nem enged eltérést. A munkaszerződést kötelező írásba foglalni. A munkaszerződés alapján a munkavállaló köteles a munkáltató részére (annak irányítása, utasításai alapján) munkát végezni, a munkáltató pedig köteles a munkavállalónak ezért bért fizetni.

Munkaszerződés kötelező tartalmi elemei

 • felek neve és megnevezése (munkáltató, illetve munkavállaló), továbbá a munkaszerződés megkötése szempontjából lényeges adatait (állandó lakcím, székhely, bankszámlaszám stb.),
 • személyi alapbér,
 • munkakör,
 • munkavégzési hely.

Ezen felül a munkáltató köteles tájékoztatni a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg szóban a munkavállalót:

 • a munkaköri feladatairól,
 • a munkarendről,
 • a munkabér egyéb elemeiről,
 • a bérfizetés napjáról,
 • a munkába állás napjáról,
 • a rendes szabadság mértékének számítási módjáról és kiadásáról, illetve
 • a rendes felmondásra irányadó szabályokról, továbbá ha van, akkor
 • a kollektív szerződésről, a képviselettel rendelkező szakszervezetekről és az üzemi tanácsról (megbízottról).

Ezt a tájékoztatást a munkaszerződés megkötését követő 30 napon belül írásban is köteles megtenni a munkáltató.

A munkaviszony ellenkező megállapodás hiányában teljes munkaidőre, illetve határozatlan időtartamra jön létre. A felek természetesen megállapodhatnak részmunkaidős foglalkoztatásban, illetve határozott időtartamú munkaviszonyban is.

A határozott időt naptárilag vagy más alkalmas módon (pl. valamelyik munkavállaló keresőképtelen állományának időtartamára) meg kell jelölni. Utóbbi esetben a munkavállalót tájékoztatni kell a munkaviszony várható időtartamáról.

A próbaidő

A felek a munkaszerződésben legfeljebb három hónap időtartamú próbaidőt is kiköthetnek a munkaviszony létesítésekor. Ennek célja kizárólag az lehet, hogy a munkáltató meggyőződjön a munkavállaló szakmai alkalmasságáról, illetve a munkavállalónak is legyen lehetősége felmérni a munkavállalás körülményeit. A próbaidő alatt bármelyik fél írásban indokolás nélkül azonnali hatállyal megszüntetheti a munkaviszonyt.

A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége

A munkáltató köteles írásban tájékoztatni a munkavállalót legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül

 • a napi munkaidőről,
 • az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,
 • a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,
 • a munkakörbe tartozó feladatokról,
 • a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint
 • a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, továbbá
 • arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik–e, valamint
 • a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.

Legfontosabb jogszabályok ebben a témában:

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. XXIII. törvény
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény