Nemzetközi videó CV és állásközvetítő portál.

Nyelvek: English English English
This job listing has expired and may no longer be relevant!
Jan 19 2018

Teljes munkaidős tudományos referens

 Budapest, Budapest, Magyarország

A Munkavégzés Leírása

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Kutatás-fejlesztési Főosztály, Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományok Osztálya tudományos referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1077 , Kéthly Anna tér 1 .

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az NKFI Hivatal hatáskörébe tartozó, a matematikai, fizikai, kémiai és mérnöki tudományokat érintő kutatás-fejlesztési pályázatok előkészítésével, lebonyolításával, a támogatási szerződéssel, a támogatási jogviszonnyal és a támogatás felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos szakmai és adminisztratív feladatok körében: 1. részvétel a szakterületéhez tartozó kutatás-fejlesztési pályázatok fogadásában, ellenőrzésében; 2. a pályázatok elbírálásával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, részvétel a pályázatok elbírálásában és értékelésében közreműködő szakmai testületek (szakterületi kollégium, szakértői csoportok) és anonim szakértők tevékenységével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában; 3. közvetlen kapcsolattartás a szakmai testületekkel; 4. szakmai támogatás nyújtása a pályázatok értékelésében részt vevő szakértők és szakmai testületek számára az értékelési és ellenőrzési folyamatokban, a pályázatok szakmai tartalmának és költségterv adatainak véleményezésében; 5. szakmai és adminisztratív támogatás nyújtása a kutatás-fejlesztési támogatásokkal kapcsolatos éves és zárójelentések értékelésében közreműködő szakmai testületek és anonim szakértők tevékenységéhez; 6. szakmai támogatás nyújtása a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály részére a támogatott kutatás-fejlesztési projektek pénzügyi lebonyolításával, ellenőrzésével kapcsolatos szakmai kérdésekben; 7. részvétel a kutatás-fejlesztési pályázatok előkészítésével, a támogatási döntésekkel, a támogatási szerződésekkel és a szerződések teljesítésével, szerződésmódosításokkal kapcsolatos, az osztály hatáskörébe utalt szakmai és adminisztratív feladatok ellátásában; 8. közreműködés a pályázati űrlapok, szerződések, rész- és zárójelentések nyomtatványainak előkészítésében és folyamatos aktualizálásában; 9. közvetlen kapcsolattartás a pályázatok és az odaítélt támogatások vezető kutatóival.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) NKFI Hivatal belső szabályzatainak rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, Matematikai, fizikai vagy műszaki tudományokban szerzett egyetemi szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Legalább 3 év tudományos kutatómunkában való részvétel

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete

        Angol nyelv legalább középfokú ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        matematika, fizika vagy műszaki tudományok területén szerzett tudományos fokozat

        egyéb területen szerzett tudományos fokozat

        projektmenedzsment ismeret; hazai vagy EU támogatások ismerete; tudományszervezésben szerzett szakmai tapasztalat

        felsőfokú angol nyelvismeret

        felhasználó szintű adatbázis-kezelés

Elvárt kompetenciák:

        önálló és precíz munkavégzés,

        megbízhatóság, rugalmasság,

        együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél

        Kttv. szerinti szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány vagy az igénylésről szóló feladóvevény

        oklevél, bizonyítvány másolatai

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csendes Veronika nyújt, a 1/795-1651 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: tudományos referens , valamint a munkakör megnevezését: tudományos referens.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: tudományos referens, valamint a munkakör megnevezését: tudományos referens.

        Elektronikus úton a Jogi és Igazgatási Főosztály részére részére a nkfihjob@nkfih.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nkfih.gov.hu - 2018. január 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nkfih.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 19.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m)i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function() (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments),i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) )(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', '', 'auto'); ga('send', 'pageview', 'dimension1': '' );

Munkaidő: Teljes munkaidős.

Jelentkezek az ajánlatra

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.