Nemzetközi videó CV és állásközvetítő portál.

Nyelvek: English English English
This job listing has expired and may no longer be relevant!
Feb 20 2018

Teljes munkaidős társadalombiztosítási és családtámogatási folyósítási szakellenőr

 Bárhol, , Magyarország

A Munkavégzés Leírása

Magyar Államkincstár

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár Társadalombiztosítási és Családtámogatási Ellenőrzések Főosztálya társadalombiztosítási és családtámogatási folyósítási szakellenőr

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1081 Budapest, Fiumei 19/a. .

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

- a Kormányrendelet 3. melléklet 102. pontja szerinti „Nyugdíjbiztosítási szakfeladat-ellátás”, melyben az I. besorolási osztályban a képesítési előírás a következő: jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű társadalombiztosítási szakképzettség, személyügyi szervező vagy államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és társadalombiztosítási, pénzügyi, végrehajtó-behajtói, munkaügyi, személyügyi, informatikai vagy számítástechnikai szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség,

Ellátandó feladatok:

- A Magyar Államkincstár Társadalombiztosítási és Családtámogatási Ellenőrzések Főosztálya számára a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatok ellátása. - a Magyar Államkincstár társadalombiztosítási és családtámogatási elnökhelyettes irányítása alá tartozó szervezeti egységeknél az Ny. Alap kezelése és felhasználása tekintetében szakmai szabályszerűségi és hatékonysági ellenőrzések lefolytatása, - az ellátások folyósításával kapcsolatosan érkező panaszok, közérdekű bejelentések kezelése, - a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások, következtetések és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetésére, kiküszöbölésére vagy csökkentésére.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lásd a Kormányrendelet vonatkozó melléklete szerint.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) valamint a Magyar Államkincstár vonatkozó belső szabályzatainak rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, vagy egyetem (lásd részletesen a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 3. mellékletének 102. számú feladatkörénél felsoroltak szerint.),

        - Számítógépes felhasználó szintű gyakorlati ismeret (MS Office).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        - A nyugdíj-megállapítás, illetve –folyósítás területén szerzett szakmai tapasztalat.

        - Ellenőrzési szakterületen szerzett gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:

        - Jó fogalmazás-, kommunikációs készség.,

        - Megbízható, precíz, terhelhető személyiség.,

        - Kreativitás.,

        - Önálló feladatellátásra alkalmasság, döntés és konfliktuskezelő képesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - Kizárólag a 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajz (mely a Magyar Államkincstár honlapján megtalálható: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_/2854/.)

        - Motivációs levél.

        - Kizárólag a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettségeit, szakképzettségeit igazoló okiratok másolatai.

        - Nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolata.

        - A pályázó nyilatkozatot adhat pályázati anyagának a Kincstár adatbázisában 6 hónap időtartamig történő tárolásáról, illetve további felhasználásáról. Nyilatkozat hiányában a pályázat elbírálását követően a pályázati anyag megsemmisítésre kerül. A nyilatkozat a pályázat beküldésekor, az elektronikus üzenet részeként is megtehető.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Wilk Rita Alexandra nyújt, a 06-1-412-9648 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Hpf/712/2018 , valamint a munkakör megnevezését: társadalombiztosítási és családtámogatási folyósítási szakellenőr .         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár címére történő megküldésével (1054 Budapest, Hold u. 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Hpf/712/2018, valamint a munkakör megnevezését: társadalombiztosítási és családtámogatási folyósítási szakellenőr .

        Elektronikus úton allas@allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhetik. Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a Hpf-712/2018 azonosító számot, valamint a munkakör pontos megnevezését: „társadalombiztosítási és családtámogatási folyósítási szakellenőr”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A meghirdetett munkakör betöltésének a feltétele a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (1) és (3) bekezdésének való megfelelést igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a jogviszony-létesítésekor eredeti példányban be kell nyújtani. Az erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatban további részleteket a Magyar Államkincstár honlapján a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_/2854/ ismertetett „Útmutató hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséhez” menüben olvashat. A pályázati felhívás közzétételre kerül a Magyar Államkincstár honlapján is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m)i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function() (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments),i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) )(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', '', 'auto'); ga('send', 'pageview', 'dimension1': '' );

Munkaidő: Teljes munkaidős.

Jelentkezek az ajánlatra

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.