Nemzetközi videó CV és állásközvetítő portál.

Nyelvek: English English English
This job listing has expired and may no longer be relevant!
Apr 20 2018

Teljes munkaidős tanszékvezető

 Debrecen, Hajdú-Bihar, Magyarország

A Munkavégzés Leírása

Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Dékánja

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gyógyszerhatástani Tanszék tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 2018.07.01.-2023.06.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Tanszék vezetői feladatainak ellátása. Részvétel a Tanszék oktató, tudományos kutató tevékenységének megszervezésében, irányításában és ellenőrzésében. Javaslat készítése a Tanszék által oktatott tárgy tananyagára és tanmenetének meghatározására. A Tanszék kutatási feladatainak irányítása, kutatások tervezése, szervezése, lebonyolítása, értékelése és az eredmények publikálása hazai és nemzetközi együttműködésben. A gazdálkodási körébe utalt keretek terhére, illetve javára kötelezettség vállalása. Mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabályok, a Debrecen Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az illetékes kar Működési Rendje a hatáskörébe utal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        - egy, a szakmájában hasznosítható idegen nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga,

        - tudományos fokozat

        - tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területén elmélyült, nemzetközi szakirodalmi tájékozottság

        - átfogó tananyagformáló és ismeretátadó készség, alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának irányítására, új tantárgyak programjának kialakítására

        - önálló tudományos eredmények, s ezekről folyamatos, az adott szakterületen kiemelkedőnek elismert publikációk

        - képesség idegen nyelven szabad előadás tartására, illetve vitában való részvételre

        - a végzés után legalább 10 éves tényleges szakmai gyakorlat

        - folyamatos és magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven a gyógyszerész- és szakgyógyszerész képzésben

        - kötelező tanterven kívüli oktatói tevékenység

        - a szakma mélyreható ismerete, emellett további szakmai és tudományos specializáció

        - önálló szakmai profil

        - alkalmasság PhD témavezetésre, kurzusok tartására

        - büntetlen előélet

        - cselekvőképesség

        - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy

        - tudományos fokozat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        - habilitáció

        - gyógyszerész végzettség

        - angol nyelvből „C” típusú felsőfokú nyelvvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - a pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyi adatait, lakcímét; tudományos fokozatát, szakmai díjait; idegen nyelv tudását, szakmai, tudományos munkáját, terveit; a Tanszék vezetésére vonatkozó elképzeléseit; hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét

        - részletes szakmai önéletrajz,

        - végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, habilitációs oklevelet (amennyiben rendelkezik vele), idegen nyelvtudást igazoló okiratok másolata,

        - külső pályázónál három hónapnál nem régebbi Hatósági Erkölcsi Bizonyítványt (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        - belső pályázó esetén a DEENK által ellenőrzött és hitelesített publikációs lista (egy éven belül kiadott lista esetén nem szükséges újabb kikérése),

        - külső pályázó esetén a fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke,

        - nyilatkozat arról, hogy a publikációit és azok hivatkozásait feltöltötte az MTMT rendszerébe,

        - minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

        nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul.

        A pályázatot elektronikusan két pdf file-ra kell bontani: az egyik pdf file tartalmazza: a hitelesített publikációs jegyzéket a másik pdf file tartalmazza: a pályázat többi részét

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Dékánja címére történő megküldésével (4002 Debrecen Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatal, Pf.400 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OGYKDH/144/2018. , valamint a beosztás megnevezését: tanszékvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Dékánja címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OGYKDH/144/2018., valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető.

        Elektronikus úton Nagyné Vaszily Mária dékáni hivatalvezető részére a vaszily.maria@pharm.unideb.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu - 2018. április 20.

        pharm.unideb.hu - 2018. április 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m)i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function() (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments),i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) )(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', '', 'auto'); ga('send', 'pageview', 'dimension1': '' );

Munkaidő: Teljes munkaidős.

Jelentkezek az ajánlatra

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.