Nemzetközi videó CV és állásközvetítő portál.

Nyelvek: English English English
This job listing has expired and may no longer be relevant!
Dec 24 2017

Teljes munkaidős Tanársegéd / adjunktus

 Budapest, Budapest, Magyarország

A Munkavégzés Leírása

Állatorvostudományi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Állatorvostudományi Egyetem Biológiai Intézet, Ökológiai Tanszék Tanársegéd / adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1077 Budapest, Rottenbiller utca 50.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Állatszervezettani és neurobiológiai elméleti és gyakorlati oktatás, oktatás-szervezés; Állatszervezettani kutatások szervezése, végzése, pályázati tevékenység; A hallgatók, illetve a doktori képzésben részt vevők tanulmányi, tudományos munkájának vezetése (magyar és idegen nyelven), kutatói utánpótlás nevelése; Szakterületének képviselete hazai és nemzetközi tudományos fórumokon, színvonalas tudományos közéleti tevékenység.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Egyetemi végzettség, (Biológus MSc, zoológus MSc),,

        Doktori képzésben való részvétel (tanársegédi)/ PhD fokozat (adjunktusi)

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga

        Állatszervezettan, illetve neurobiológia területén szerzett többéves oktatói és kutatói tapasztalat (adjunktusi), illetve ezen szakterületek iránti érdeklődés (tanársegédi)

        Megfelelés az Állatorvostudományi Egyetem oktatói-kutató követelményrendszerében előírtaknak.

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        második nyelv ismerete, előzetes szakirányultságú gyakorlat és kiadványszerkesztői ismeretek

Elvárt kompetenciák:

        Önálló munkavégzés, jó kommunikációs és szervezőkészség,,

        magas munkabíró képesség, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolata,

        részletes publikációs, impakt faktor és citációs adatokat az MTM alapján;

        a megpályázott álláshelyen végzendő oktatómunkára vonatkozó elképzeléseket;

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el,

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szabó Péter (06-1-478-4232), Hlavajiné Szabó Margit nyújt, a (06-1-478-4231, email: hlavajine.szabo.margit@univ -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. Emberi-erőforrás, Bér- és Munkaügyi Osztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO/2166-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Tanársegéd / adjunktus.         Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO/2166-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: Tanársegéd / adjunktus.

        Személyesen: Emberi-erőforrás, Bér- és Munkaügyi Osztály , Budapest, 1078 Budapest, István utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről a pályázók (telefonon vagy e-mailben) tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁTE honlapja, www.univet.hu - 2017. december 22.

        ÁTE hirdetőtábla - 2017. december 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

3 hónap próbaidő, határozott (1év), később határozatlan idejű szerződés lehetőségével

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m)i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function() (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments),i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) )(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', '', 'auto'); ga('send', 'pageview', 'dimension1': '' );

Munkaidő: Teljes munkaidős.

Jelentkezek az ajánlatra

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.