Nemzetközi videó CV és állásközvetítő portál.

Nyelvek: English English English
This job listing has expired and may no longer be relevant!
Dec 22 2017

Teljes munkaidős Tanársegéd

 Budapest, Budapest, Magyarország

A Munkavégzés Leírása

Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar Egészségfejlesztési és Klinikai Módszertani Intézet, Epidemiológiai Tanszék Tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 , Vas utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános feladatok: • magas színvonalú elméleti és gyakorlati oktatómunka (pld. gyakorlatvezetés, tantermi előadás, TDK nevelőmunka, továbbképzés), • közreműködés az Epidemiológiai tanszék által gondozott, epidemiológiai vonatkozású tárgyak fejlesztésében, • közreműködés a tanszék által működtetett kutatási és szakmai projektekben. Ellátandó feladatok: • Közegészségügyi, ezen belül elsősorban környezet-egészségügyi vonatkozású tárgyak elméleti és gyakorlati kurzusaival kapcsolatos oktatási és szervezési feladatok ellátása, elméleti és gyakorlati foglalkozások tartása, • Nem fertőző epidemiológiai vonatkozású tárgyak elméleti és gyakorlati kurzusaival kapcsolatos oktatási és szervezési feladatok ellátása, elméleti és gyakorlati foglalkozások tartása, • Szakterületével összefüggő témákat meghirdetése meg a kar Tudományos Diákköre számára, témavezetőként részvétel a hallgatók felkészítésében, • Szakterületével összefüggésbe hozható témakörökben szakdolgozati témavezetői feladatok ellátása, • Vizsgáztatási feladatok ellátása, részvétel a záróvizsgák lebonyolításában • Részvétel a tanszék oktatási programjainak fejlesztésében • Szakterületén belül a tananyag frissítése, bővítése a hazai és a nemzetközi ismeretekkel és a jogszabályi keretek változásához igazodva; • Új ismeretanyagok, új tantárgyak bevezetése az oktatásba, részvétel a népegészségügyi mesterképzés indításában, • Nemzetközi kapcsolataira alapozva a Kar és a Tanszék bekapcsolása külföldi projektekbe, illetőleg az Erasmus programon vagy az Egyetem/Kar partner egyetemeivel létesített együttműködési megállapodások alapján, • a Kar kapcsolatainak bővítése a környező országok magyar és nemzeti tannyelvű egyetemeinek irányában, • tudományos rendezvények megszervezése és lebonyolítása, a Kar részvételének erősítése a hazai és nemzetközi tudományos életben, • publikálás, szakkönyvek, könyvfejezetek írása és szerkesztése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, mesterfokozat és szakképzettség,

        Általános orvosi diploma

        Doktori képzés megkezdése

        legalább 2 év szakmai gyakorlat kórházban és/vagy országos egészségügyi intézményben

        Egyetemi oktatói tapasztalat

        Legalább egy világnyelv aktív ismerete

        elismert és dokumentált tudományos munkásság felmutatása rangos hazai és nemzetközi folyóiratokban megjelentetett elsőszerzős közlemények publikálásával és nemzetközi kongresszusokon elhangzott előadások dokumentálásával

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

        Angol vagy német nyelv legalább középfokú nyelvvizsgával igazolt aktív ismerete

        MS Office (különösen PowerPoint, Word) ismeret

        Legalább 2 év szakmai gyakorlat a doktori képzés megkezdése előtt vagy Ph.D. fokozat

        Oktatási tapasztalatnak köszönhetően készség szinten alkalmazza az egyetemen használt oktatási informatikai rendszereket

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Nemzetközi egészségügyi szervezetek (pl. WHO, CDC, ECDC, nemzetközi tudományos társaságok) programjaiban szerzett tapasztalat

        Népegészségügyi, közegészségügyi profilú országos intézetben szerzett tapasztalat, vezetői tapasztalat

        Tudományos folyóirat szerkesztő bizottsági tagsága

        Neptun rendszer ismerete

        Anyanyelvi szintű angol vagy német nyelvtudás, egy további világnyelv tárgyalóképes ismerete

        Klinikumhoz kapcsolódó szakorvosi képesítés

        Menedzser végzettség

        Vezetői tapasztalat

        Orvosképzésben szerzett oktatási tapasztalat

        Nemzetközi egészségügyi szervezetekben szerzett tapasztalat

        Közreműködés nemzetközi szintű népegészségügyi projektek végrehajtásában

        Népegészségügyi tevékenységben szerzett szakmai tapasztalat

        Kimutatható publikációs tevékenység

        Dokumentált angol és német nyelvismeret

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs, kapcsolatteremtő készség,

        Vezetői készségek,

        Ismeri az oktatóra vonatkozó szabályokat és legfontosabb szabályzatok tartalmi elemeit,

        Magas fokú szakmai felkészültség a népegészségügy, környezetgészségügy területén,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.

        A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.

        Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.

        Az MTMT rendszeréből kinyomtatott tudományos lista és tudománymetriai táblázat (az Egyetem Központi Könyvtára által hitelesítve)

        a Központi Könyvtárnak 10 munkanapra van szüksége a hitelesítés elvégzésére, mely időt kérünk figyelembe venni a felterjesztések Emberierőforrás­gazdálkodási Főigazgatóságra történő megküldéskor

        Igazolás a Doktori Iskolából a képzés megkezdéséről

        Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 102542-2/EFFGH/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Tanársegéd.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 102542-2/EFFGH/2017, valamint a munkakör megnevezését: Tanársegéd.

        Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2017. december 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel hivatkozási számot: 102542-2/EFFGH/2017.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m)i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function() (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments),i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) )(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', '', 'auto'); ga('send', 'pageview', 'dimension1': '' );

Munkaidő: Teljes munkaidős.

Jelentkezek az ajánlatra

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.