Nemzetközi videó CV és állásközvetítő portál.

Nyelvek: English English English
This job listing has expired and may no longer be relevant!
Dec 28 2017

Teljes munkaidős tagóvoda vezető

 Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén, Magyarország

A Munkavégzés Leírása

Miskolci Nyitnikék Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Miskolci Nyitnikék Óvoda tagóvoda vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023.02.28 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 2018.03.01-2023.02.28-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3518 Miskolc, Vadász utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek megfelelve az integrált óvodai szervezetben az intézményi Szervezeti - és Működési Szabályzat alapján a tagóvoda vezetői (az óvoda szakszerű és törvényes működtetésben való feladatmegosztás szerinti részvétel ) és óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        óvodapedagógus - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes anyagainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Szakmai Önéletrajz

        Iskolai végzettséget ,szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        A megpályázott integrált szervezetű óvoda vezetésére vonatkozó tagóvoda vezetői szakmai koncepció

        A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálás résztvevők megismerhetik

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat - tételi kötelezettségének eleget tesz A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b., pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti

        Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Galambosi Dorottya nyújt, a 46/532-406 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Nyitnikék Óvoda címére történő megküldésével (3533 Miskolc, Andrássy út 53/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 698/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tagóvoda vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Nyitnikék Óvoda címére történő megküldésével (3533 Miskolc, Andrássy út 53/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 698/2017, valamint a munkakör megnevezését: tagóvoda vezető.

        Személyesen: Galambosi Dorottya, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az óvoda nevelőtestületének valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - mint Fenntartó - véleményezését követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró eredménytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A megbízás vagyonnyilatkozat - tételi eljárás lefolytatásához kötött. Az illetmény és a magasabb vezetői pótlék megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC. törvény (Nkt), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi. XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról megnevezésű 326/2013. (VIII. 30) Kormány rendelet (Vhr) vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Esetleges vidéki pályázó esetén az útiköltség 86%-át a munkáltató téríti. A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI. részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. Elbírálás után a felvételt nem nyert pályázatok 2018.03.15 napjáig átvehetők vagy megsemmisítésre kerülnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 28.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m)i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function() (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments),i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) )(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', '', 'auto'); ga('send', 'pageview', 'dimension1': '' );

Munkaidő: Teljes munkaidős.

Jelentkezek az ajánlatra

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.