Nemzetközi videó CV és állásközvetítő portál.

Nyelvek: English English English
This job listing has expired and may no longer be relevant!
Jan 9 2018

Teljes munkaidős pénzügyi referens

 Tokaj, Borsod-Abaúj-Zemplén, Magyarország

A Munkavégzés Leírása

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Tokaji Szakaszmérnökségéhez, valamint Hajózási Szolgálatához is pénzügyi referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Széchenyi sétány 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• szervezi és ellenőrzi az adott szervezeti egység ügyviteli dolgozóinak munkáját, • szervezi, koordinálja a közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos teendőket, • ellenőrzi, érvényesíti, kontírozza a számlákat és egyéb bizonylatokat, és határidőre megküldi a Közgazdasági Osztály felé, • ellátja a pénzkezeléssel és pénzgazdálkodással kapcsolatos ellenőrzési teendőket, • végzi a szigorú számadású nyomtatványokkal kapcsolatos teendőket, • figyelemmel kíséri az egység bevételeit és kiadásait, a pénzügyi források időarányos felhasználását, • részt vesz az egység pénzügyi tervének elkészítésében, • részt vesz az irodai adminisztrációs rendszerek kialakításában, fenntartásában, • gondoskodik a pénzügyi fegyelem betartásáról (a Bizonylati Szabályzat, a Pénzkezelési Szabályzat és a Leltározási Szabályzat előírásainak betartásáról), • naprakészen vezeti a készletmozgási bizonylatokat, tárgyi eszközök nyilvántartását, az analitikus nyilvántartásokat, figyelemmel kíséri a kifizetések tranzakciós kódok szerinti megoszlását, szakszerűen kezeli a raktári készletet, • elkészíti a havi összesítő üzemanyag elszámolást az egység gépjárműveinek vonatkozásában, • részt vesz a szerződések, megrendelések előkészítésében, megkötésében, azokat az előírásoknak megfelelően nyilvántartja, • részt vesz az éves leltározással és selejtezéssel kapcsolatos feladatok ellátásában, • pénzügyi jelentéseket, beszámolókat készít.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, és mérlegképes könyvelői szakképzettség vagy,

        felsőfokú gazdasági végzettség,

        felhasználói szintű MS Office ismeret,

        a munkára vonatkozó jogszabályok ismerete (különösen a Számviteli tv., ÁHT., Art., ÁFA tv.),

        cselekvőképesség, büntetlen előélet (jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az erkölcsi bizonyítvány),

        pontosság, precizitás, felelősségtudat,

        rendszerező képesség,

        jó szervezőkészség, talpraesettség,

        kiemelkedő kommunikációs készség írásban és szóban egyaránt,

        önálló, kezdeményező, kreatív munkavégzés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        társalgási szintű angol nyelvtudás,

        közfoglalkoztatásban szerzett tapasztalat,

        közigazgatási szervnél szerzett munkatapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél,

        fényképes szakmai önéletrajz,

        az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt benyújtja,

        nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamint hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevő személyek megtekinthetik,

        esetleges referenciák.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Béres-Balogh Judit igazgatási és jogi osztályvezető nyújt, a 46/516-625 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: É2018-0076/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (3530 Miskolc, Vörösmarty út 77. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: É2018-0076/2018, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi referens.

vagy

        Elektronikus úton Igazgatási és Jogi Osztály részére a igazgatasi.osztaly@emvizig.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásnak megfelelő pályázatokat értékelő bizottság – az írásos pályázatok és személyes meghallgatás alapján – bírálja el és tesz javaslatot az álláshely betöltésére. A pályázatokat bizalmasan kezeljük. Amennyiben a pályázat elbírálásának határidejéig nem kap értesítést a jelentkező, nem került kiválasztásra, erről külön értesítést nem kap. A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumokat a jelentkező elérhetőségére visszaküldjük, a többi melléklet megsemmisítésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÉMVIZIG honlap - 2018. január 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör betöltője a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet szerinti illetményre és juttatásokra jogosult.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.emvizig.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 9.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m)i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function() (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments),i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) )(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', '', 'auto'); ga('send', 'pageview', 'dimension1': '' );

Munkaidő: Teljes munkaidős.

Jelentkezek az ajánlatra

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.