Nemzetközi videó CV és állásközvetítő portál.

Nyelvek: English English English
This job listing has expired and may no longer be relevant!
Jan 13 2018

Teljes munkaidős pénzügyi ellenőrzési referens

 Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén, Magyarország

A Munkavégzés Leírása

Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága Államháztartási Iroda, Költségvetési Ellenőrzési Osztály pénzügyi ellenőrzési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. június 7 –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Hősök tere 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3 sz. melléklet: 146. Önkormányzatok költségvetésével összefüggő ellenőrzési feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Részvétel a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok és az általuk irányított költségvetési szervek könyvvezetési kötelezettségének szabályszerűségére, az általuk készített időközi költségvetési jelentések, időközi mérlegjelentések és az éves költségvetési beszámolók szabályszerű teljesítésére és megalapozottságára irányuló kincstári ellenőrzésben; Részvétel a kapcsolódó ellenőrzési módszertanok frissítésében, továbbfejlesztésében, és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott egyéb feladatok ellátásában; Részvétel az ellenőrzések előkészítésében, végrehajtásában és folyamatos dokumentálásában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az ellenőrzött szervek könyvvezetési, adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségének ellenőrzése, A könyvvezetés, az adatszolgáltatások szabályszerűségének és megalapozottságának vizsgálata.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Magyar Államkincstár belső rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 115/B. § (2) bekezdésében előírt a) felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen, pénzügy és számvitel alapképzési szakon szerzett végzettség, vagy b) felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen az a) ponttól eltérő alapképzési szakon szerzett végzettség és okleveles könyvvizsgálói vagy mérlegképes könyvelői vagy ezzel egyenértékű szakképesítés,,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Államháztartási számvitel területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Költségvetési minősítésű okleveles könyvvizsgálói szakképesítés,

        Az államháztartás területén alkalmazott könyvviteli informatikai program (pl. DOKK, Eper, SQL, CTEcoSTAT) ismerete

        B kategóriás jogosítvány.

Elvárt kompetenciák:

        Pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés,

        Együttműködési készség,

        Kiváló vagy jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,

        Rugalmas, nyitott személyiség,

        Problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,

        Megbízhatóság,

        Szervezőkészség,

        Elemzőkészség,

        Terhelhetőség,

        Minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság, precizitás).,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Kizárólag a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz (a Magyar Államkincstár honlapján elérhető önéletrajz-sablon alapján);

        Motivációs levél

        Kizárólag a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolati példányai

        Nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolata

        A pályázó nyilatkozatot adhat pályázati anyagának a Kincstár adatbázisában 6 hónap időtartamig történő tárolásáról, illetve további felhasználásáról. Nyilatkozat hiányában a pályázat elbírálását követően a pályázati anyag megsemmisítésre kerül. A nyilatkozat a pályázat beküldésekor, az elektronikus üzenet részeként is megtehető.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gáll-Kollár Zsuzsanna nyújt, a 46/513-041 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BOR-IG/15-4/2018. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ellenőrzési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Hősök tere 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BOR-IG/15-4/2018., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ellenőrzési referens.

        Elektronikus úton az ahi.bor@allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kijelölt pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Magyar Államkincstár honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatói jogkört a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság igazgatója gyakorolja. A kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével határozott időre, teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól. A meghirdetett munkakör betöltésének feltétele a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (1) és (3) bekezdésének való megfelelést igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a jogviszony-létesítésekor eredeti példányban be kell nyújtani. Az erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatban további részleteket a Magyar Államkincstár honlapján a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_/2854/ ismertetett „Útmutató hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséhez” menüben olvashat. Kérjük, hogy az e-mail üzenetekben a benyújtandó dokumentumokat mellékletként csatolják és ne hivatkozási címet adjanak meg. A pályázati anyagban valamennyi jogviszonyt tételesen szíveskedjenek feltüntetni. A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhetik. Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a BOR-IG/15-4/2018. iktatószámot és a munkakör pontos megnevezését "pénzügyi ellenőrzési referens". A pályázati felhívás közzétételre kerül a Magyar Államkincstár honlapján is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m)i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function() (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments),i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) )(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', '', 'auto'); ga('send', 'pageview', 'dimension1': '' );

Munkaidő: Teljes munkaidős.

Jelentkezek az ajánlatra

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.