Nemzetközi videó CV és állásközvetítő portál.

Nyelvek: English English English
This job listing has expired and may no longer be relevant!
Dec 7 2017

Teljes munkaidős Óvodavezető

 Ráckeresztúr, Fejér, Magyarország

A Munkavégzés Leírása

Ráckeresztúr Község Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ráckeresztúri Mosoly Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre 2018. július 2-tól 2023. július 1-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2465 Ráckeresztúr, Korniss István utca 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Ráckeresztúri Mosoly Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 69. §-a, az egyéb vonatkozó jogszabályok és szakmai előírások, valamint a fenntartó döntései szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

        a magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást megelőzően az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tétel

        büntetlen előélet, illetőleg annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz,

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetési program,

        a pályázati feltételeknek történő megfelelés igazolása a dokumentumok egyszerű másolatával,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        képzettséget, végzettséget igazoló okiratok,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy kéri-e pályázatának zárt képviselő-testületi ülésen történő tárgyalását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Gábor jegyző nyújt, a +36 25 517 902 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ráckeresztúr Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20 tere 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2131/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Ráckeresztúr Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2465 Ráckeresztúr, Korniss utca 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2131/2017., valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

vagy

        Személyesen: dr. Nagy Gábor jegyző, Fejér megye, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető kinevezéséről - a jogszabályban foglalt véleményeztetési eljárás lefolytatását követően - Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.rackeresztur.hu önkormányzati honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 7.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m)i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function() (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments),i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) )(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', '', 'auto'); ga('send', 'pageview', 'dimension1': '' );

Munkaidő: Teljes munkaidős.

Jelentkezek az ajánlatra

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.