Nemzetközi videó CV és állásközvetítő portál.

Nyelvek: English English English
Szeretnél jeletnkezni erre az állásra? Regisztrálj!
May 16 2018

Teljes munkaidős óvodavezető

 Szalkszentmárton, Bács-Kiskun, Magyarország

A Munkavégzés Leírása

Szalkszentmárton Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. július 1. napjától 2023. június 30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 2018. július 1. napjától 2023. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6086 Szalkszentmárton, Fő út 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Nkt. és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen

        az Nkt. 67. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

        a Kjt. 20. § (2) bekezdésben és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés.

        legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket is részletező program (vezetési program),

        iskolai végzettséget és szakképzettséget, amennyiben van: tudományos fokozatot, államilag elismert nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata,

        90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Káposztás Tibor nyújt, a 06-76/958-543 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szalkszentmárton Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6086 Szalkszentmárton, Jókai utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZM/1562/2018. , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szalkszentmárton Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6086 Szalkszentmárton, Jókai utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZM/1562/2018., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatok elbírálásáról Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szalkszentmarton.hu - 2018. május 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m)i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function() (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments),i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) )(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', '', 'auto'); ga('send', 'pageview', 'dimension1': '' );

Munkaidő: Teljes munkaidős.

Job expires in 9 days.

Jelentkezek az ajánlatra

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.