Nemzetközi videó CV és állásközvetítő portál.

Nyelvek: English English English
Szeretnél jeletnkezni erre az állásra? Regisztrálj!
Mar 22 2018

Teljes munkaidős óvodavezető

 Bárhol, , Magyarország

A Munkavégzés Leírása

Dorogháza Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dorogházi Fenyőliget Óvoda óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3153 Dorogháza, Szent István út 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.tv. 69. § (1)-(2) bekezdései alapján.Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű, takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezése, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal Dorogháza Kirendeltségével való folyamatos együttműködés. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltaói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok vagy azok másolata

        részletes szakmai önéletrajz

        vezetési program

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kővári Lászlóné nyújt, a 06/32-368-172, 06/20-377-7048 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dorogháza Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3153 Dorogháza, Malom út 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DH/341/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Dorogháza Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3153 Dorogháza, Malom út 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DH/341/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Személyesen: Kővári Lászlóné, Nógrád megye, 3153 Dorogháza, Malom út 24. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról Dorogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. Közalkalmazotti munkakörben kinevezés esetén a kinevezés óvodapedagógus munkakörre szól. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.doroghaza.hu - 2018. március 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.doroghaza.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m)i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function() (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments),i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) )(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', '', 'auto'); ga('send', 'pageview', 'dimension1': '' );

Munkaidő: Teljes munkaidős.

Job expires in 262557077 év.

Jelentkezek az ajánlatra

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.