Nemzetközi videó CV és állásközvetítő portál.

Nyelvek: English English English
This job listing has expired and may no longer be relevant!
Dec 20 2017

Teljes munkaidős Oktatási Igazgató

 Dunaújváros, Fejér, Magyarország

A Munkavégzés Leírása

Dunaújvárosi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dunaújvárosi Egyetem Oktatási Igazgató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 2021.02.10-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Javaslatokat készít elő az oktatási és általános rektorhelyettes számára oktatásfejlesztési és tanulmányi ügyeket érintő kérdésekben. Irányítja és szervezi a Tanulmányi Hivatal tevékenységét. A képzések oktatásszervezési és fejlesztési, a hallgatók tanulmányi és egyéb ügyeinek intézésével, a hallgatók tanulmányi információkkal való ellátásával, a NEPTUN rendszer szakmai információkkal való ellátásával, aktualizálásával, a hallgatói jogviszonyból eredő iratok dokumentálásával, archiválásával, a felvételi eljárás lebonyolításával, kapcsolatos feladatokat lát el. Felel az alap- és mesterszakok, valamint a felsőoktatási szakképzések, szakirányú továbbképzésekhez kapcsolódó hatósági eljárások lebonyolításáért. Irányítja a NEPTUN rendszerből kinyerhető adatszolgáltatások, és egyéb – az oktatási területre irányadó – adatszolgáltatások teljesítését.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy ezzel egyenértékű diploma megléte vagy egyetemi végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        legalább 3 éves, a felsőoktatásban szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Pályázati levél a munkáltatói jogkör gyakorlójához a rektorhoz

        A vezető vezetésre, fejlesztésre, szakmai munkára vonatkozó programját

        Iratjegyzék (tartalomjegyzék)

        A www.kozigallas.gov.hu honlapján megjelent kiírás másolata

        Önéletrajz (Euro Pass, szakmai résszel bővített)

        Az alábbi végzettségeket igazoló dokumentumok másolata:

        - felsőfokú végzettség

        - egyéb végzettségek

        Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyag tárolásáról

        Személyi adatlap (letölthető: www.uniduna.hu/allas)

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázatot benyújtó személy nem az Egyetem dolgozója)

        A korábbi munkaviszonyokat igazoló dokumentumok (amennyiben a pályázatot benyújtó személy nem az Egyetem dolgozója)

        Külön jogszabályban, vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó iratok, külföldieknél, illetve külföldön szerzett okleveleknél: OFFI által lefordított, hitelesített oklevelek másolata; Ekvivalencia bizottság határozata; Honosítási határozat

        Külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó iratok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 11. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt HR Szolgáltató Központ nyújt, a 06 25 551 196 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Egyetem címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 00339-HR/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Oktatási Igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Egyetem címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Táncsics M. utca 1. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 00339-HR/2017, valamint a munkakör megnevezését: Oktatási Igazgató.

        Személyesen: HR Szolgáltató Központ, Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A. F 3. emelet 408. iroda.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok legkésőbb 2018.02.10. napjáig elbírálásra kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uniduna.hu/allas

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m)i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function() (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments),i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) )(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', '', 'auto'); ga('send', 'pageview', 'dimension1': '' );

Munkaidő: Teljes munkaidős.

Jelentkezek az ajánlatra

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.