Nemzetközi videó CV és állásközvetítő portál.

Nyelvek: English English English
Szeretnél jeletnkezni erre az állásra? Regisztrálj!
Apr 21 2018

Teljes munkaidős lakástámogatási szakügyintéző

 Bárhol, , Magyarország

A Munkavégzés Leírása

Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Lakástámogatási Osztály lakástámogatási szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1139 , Váci út 71.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletének 1. pontja alapján: - felsőfokú végzettség, az állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörre vonatkozó előírás alapján felsőoktatásban agrár, természettudományi, műszaki, gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség, vagy közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerinti közgazdasági szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.

Ellátandó feladatok:

- munkakörében szakszerű és hatékony munkavégzés, valamint az ehhez szükséges ismeretek megszerzése, fejlesztése; -- kérelmek átvétele és általános tájékoztatás-nyújtás a személyes ügyfélszolgálaton, valamint iktatási feladatok ellátása, - - a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban az állam javára fennálló jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom érvényesítésével, törlésével, az azzal való rendelkezéssel kapcsolatos jognyilatkozatok, iratok, igazolások elkészítése, a tevékenységet segítő számítógépes nyilvántartási rendszerben a szabályozásnak megfelelő műveletek végrehajtása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény és a BFKH Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        - közigazgatási szakvizsga

        - az állami lakástámogatási rendszer ismerete

        - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

        - azonnali munkakezdés

Elvárt kompetenciák:

        - önálló döntéshozatali képesség,

        - problémamegoldás,

        - ügyfélközpontúság,

        - együttműködési és konfliktuskezelési képesség,

        - felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes önéletrajzot

        - iskolai végzettségeit, szakképzettségeit, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata

        - motivációs levél

        - eredményes felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi, a büntetlen előéletet, illetve a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem feladóvevényét/bizonylatát. (felvétel esetén legkésőbb a jogviszony-létesítésekor az okirat eredeti példányát be kell nyújtani);

        - nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a benyújtott pályázati anyagot megismerhetik

        - nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy a munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alá esik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1421/00002-17/201 , valamint a munkakör megnevezését: lakástámogatási szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1421/00002-17/201, valamint a munkakör megnevezését: lakástámogatási szakügyintéző.

        Elektronikus úton matus.gabriella@bfkh.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapest Főváros Kormányhivatal honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A beküldött pályázati anyagokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 4. § (1) bekezdése szerint kezeljük. A kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A pályázat eredményéről a pályázók az elbírálásra előírt napot követő 8 napon belül elektronikus úton értesítést kapnak.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 21.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m)i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function() (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments),i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) )(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', '', 'auto'); ga('send', 'pageview', 'dimension1': '' );

Munkaidő: Teljes munkaidős.

Job expires in 7 days.

Jelentkezek az ajánlatra

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.