Nemzetközi videó CV és állásközvetítő portál.

Nyelvek: English English English
This job listing has expired and may no longer be relevant!
Dec 7 2017

Teljes munkaidős intézményvezető

 Balatonfüred, Veszprém, Magyarország

A Munkavégzés Leírása

Balatonfüred Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Balatonfüredi Városi Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 2018. február 1. - 2023. február 1.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8230 Balatonfüred, Noszlopy G. utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerű és törvényes működése, takarékos gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, képzés, továbbképzés feltételeinek megteremtése, szervezése és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, -a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. mellékletének I. rész Alapellátások 2. B) pontjában meghatározott végzettség ,

        a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        -az iskolai végzettséget igazoló iratok másolata, - részletes szakmai önéletrajz, -az intézményvezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, -legalább ötéves szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás, -pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, -nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hári Lenke nyújt, a +36-87/581-227 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balatonfüred Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/7786/2017 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Balatonfüred Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/7786/2017, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.balatonfured.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A részletes pályázati felhívás a www.balatonfured.hu oldalon a Városháza / Pályázatok menüpont alatt található.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 7.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m)i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function() (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments),i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) )(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', '', 'auto'); ga('send', 'pageview', 'dimension1': '' );

Munkaidő: Teljes munkaidős.

Jelentkezek az ajánlatra

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.