Nemzetközi videó CV és állásközvetítő portál.

Nyelvek: English English English
This job listing has expired and may no longer be relevant!
Nov 29 2017

Teljes munkaidős Intézményvezető

 Baracs, Fejér, Magyarország

A Munkavégzés Leírása

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Baracsi Népjóléti Intézmény közművelődési- szociális intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 2018. február 1. - 2021. december 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2427 Baracs, Táncsics utca 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető feladata a Baracsi Népjóléti Intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, alapdokumentumok elkészítése, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Baracsi Közös Önkormányzati Hivatallal való folyamatos együttműködés. Feladata a család- és gyermekjóléti szolgáltatásokkal, szociális alapfeladatokkal kapcsolatos feladatok ellátása, irányítása, Baracs lakosságának népművelése, rendezvények, programok, ünnepségek előkészítésének, megszervezésének irányítása, az önkormányzati intézmények takarításának irányítása. Munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartó önkormányzattal, egyéb intézményekkel, az intézményi költségvetés betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére” szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: végrehajtási rendelet 1 ), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú közművelődési és/vagy szociális végzettség és szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        150/1992.(XI.20.) korm.rendelet 2.§ (3), 6/A.§-ában foglaltak és/vagy a 257/2000.(XII.26.)korm.rendelet 3.§(3) és 4.§-ait feltételként szabja meg a pályázat kiírója, az alól felmentést kérelemre adhat, további feltételként az alábbiakat határozza meg:büntetlen előélet, cselekvőképes, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, amelyet erkölcsi bizonyítvánnyal igazol (kinevezés feltétele)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        1. Szakmai életrajz, 2. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul 3. az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, 4. iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata, 5. közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a fogl. eltil

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Várai Róbert nyújt, a 0625521010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2427 Baracs, Táncsics utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/2718/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2427 Baracs, Táncsics utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/2718/2017, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

        Személyesen: Várai Róbert, Fejér megye, 2427 Baracs, Táncsics utca 27. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező pályázatokat egy bizottság véleményezi, a bizottság személyesen meghallgatja a pályázókat, a megbízásra vonatkozó javaslatát a képviselő-testület elé terjeszti. A Képviselő-testület 2018. január 26-ig dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.baracs.hu - 2017. november 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.baracs.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 29.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m)i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function() (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments),i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) )(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', '', 'auto'); ga('send', 'pageview', 'dimension1': '' );

Munkaidő: Teljes munkaidős.

Jelentkezek az ajánlatra

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.