Nemzetközi videó CV és állásközvetítő portál.

Nyelvek: English English English
This job listing has expired and may no longer be relevant!
Jan 11 2018

Teljes munkaidős Intézményegység-vezető

 Bárhol, , Magyarország

A Munkavégzés Leírása

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Óvoda Székhelyintézmény Intézményegység-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 15.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményegység vezetőjének feladata az intézményegység szakszerű és törvényes működtetése, az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás, az intézményegység pedagógiai munkájának irányítása, nevelőtestületének vezetése, döntéshozatal minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Szakirányú egyetemi végzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        Legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat.

        Büntetlen előélet.

        A vezetői megbízás betöltéséhez szükséges a Pécsi Tudományegyetemen közalkalmazotti jogviszony megléte, illetve létesítése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gimnázium vezetésében betöltött vezetői gyakorlat

        Angol nyelvismeret

        Az intézménnyel fennálló közalkalmazotti jogviszony

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok hiteles másolata. - Külső pályázó esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        A pályázó legalább ötéves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum. - Fényképes szakmai önéletrajz. - Az intézményegység vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, valamint az intézmény tagintézményeivel való szakmai kapcsolattartásra és együttműködésre vonatkozó elképzeléseket.

        Hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek

        Nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőben eleget tesz

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. március 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12363 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményegység-vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12363, valamint a munkakör megnevezését: Intézményegység-vezető.

        Elektronikus úton HORVÁTH Bettina, HR referens részére a horvath.bettina@pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A PTE szabályzatai szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m)i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function() (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments),i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) )(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', '', 'auto'); ga('send', 'pageview', 'dimension1': '' );

Munkaidő: Teljes munkaidős.

Jelentkezek az ajánlatra

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.