Nemzetközi videó CV és állásközvetítő portál.

Nyelvek: English English English
This job listing has expired and may no longer be relevant!
Feb 14 2018

Teljes munkaidős informatikai referens

 Bárhol, , Magyarország

A Munkavégzés Leírása

Heves Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Heves Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Informatikai Osztály informatikai referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A hivatali munkavégzéshez használt informatikai rendszerek (munkaállomások, szerverek, alkalmazások) üzemeltetése, felhasználói szintű támogatása. Az ezekkel összefüggő szolgáltatói kapcsolattartás, hibakezelés, adminisztrációs feladatok bonyolítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) A jogállásra, valamint az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, (szakirányú) vagy felsőfokú végzettség: az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 27. pontjának megfelelő felsőfokú végzettségek. ,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        informatikai területen végzett rendszergazdai tapasztalat,

        segítőkész, nyitott személyiség,

        problémamegoldó képesség, precizitás,

        közigazgatási tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,

        legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,

        nyilatkozat büntetlen előéletről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Heves Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HE/HUM/137/2018. , valamint a munkakör megnevezését: informatikai referens.         Postai úton, a pályázatnak a Heves Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (3300 Eger, Kossuth Lajos út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HE/HUM/137/2018., valamint a munkakör megnevezését: informatikai referens.

        Elektronikus úton Péderi Attila részére a informatika@heves.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati dokumentáció megküldését követően egy előre egyeztetett későbbi időpontban személyes interjúra kerül sor, majd a megfelelt jelentkező kiválasztását követően kiértesítésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/hirek/a-heves-megyei-kormanyhivatal-allaspalyazata-informatika - 2018. február 7.

        http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=10&type=411&year=2018#!DocumentBrowse - 2018. február 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges, amelyet azonban a jelentkezéskor nem kell benyújtani. A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi jelen felhívásunkban feltüntetett formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A kiírt munkakörre határozott idejű állami szolgálati jogviszonyt létesítünk 6 hónap próbaidő kikötésével. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy eredménytelen pályázat esetén amennyiben pályázati anyagukban külön mellékelt nyilatkozattal kifejezetten kérik önéletrajzuk egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében bekerül a Kormányhivatal kiválasztási adatbázisába legfeljebb 6 hónapos időtartamra. Ha ilyen nyilatkozatot a pályázó nem tesz, akkor eredménytelen pályázat esetén pályázati anyaga az adatvédelmi előírásoknak megfelelően megsemmisítésre kerül. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakkal Ön kifejezetten, írásban hozzájárul az önéletrajzában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az önéletrajz részletes tartalmát a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szabályozza. Az adatokat a Jogi és Humánpolitikai Főosztály toborzási adatbázisát kezelő munkatársai dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az esetlegesen megüresedő pozíció szerinti szervezeti egység vezetői ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Tv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek (21.-22 §).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m)i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function() (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments),i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) )(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', '', 'auto'); ga('send', 'pageview', 'dimension1': '' );

Munkaidő: Teljes munkaidős.

Jelentkezek az ajánlatra

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.