Nemzetközi videó CV és állásközvetítő portál.

Nyelvek: English English English
Szeretnél jeletnkezni erre az állásra? Regisztrálj!
Feb 19 2018

Teljes munkaidős igazgató

 Jászárokszállás, Jász-Nagykun-Szolnok, Magyarország

A Munkavégzés Leírása

Jászárokszállás Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Petőfi Művelődési Ház igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 2018. augusztus 01. napjától 2023. július 31. nap-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása; rendezvények lebonyolítása, szervezése; az intézmény szakszerű és jogszerű működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, koordinálása, ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet szerinti felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség VAGY nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,

        legalább 5 év közművelődési munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;

        kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése;

        magyar állampolgárság; büntetlen előélet; nem áll foglalkozástól és közügyektől való eltiltás hatálya alatt; cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi, a Kjt. 20.§ (4)-(5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelő tartalmú erkölcsi bizonyítvány arról, hogy: büntetlen előéletű, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt és nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;

        végzettséget igazoló okiratok másolata; szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata; géppel írt részletes szakmai önéletrajz eddigi munkaköreinek, tevékenységeinek leírásával, a kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység ismertetésével; az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri-e

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gergely Zoltán polgármester vagy Dr. Gábris Emese jegyző nyújt, a 06-57-531-050 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jászárokszállás Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 898/2018. , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Jászárokszállás Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 898/2018., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Személyesen: Dr. Gábris Emese jegyző, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a Képviselő-testület Oktatási, Sport és Ügyrendi Bizottsága hallgatja meg. A megbízásról a Képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.jaszarokszallas.hu

        Önkormányzat hirdetőtáblája

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az állás 3 hónapos próbaidő kikötésével tölthető be. A magasabb vezetői pótlék mértéke: 500%. Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jaszarokszallas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 19.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m)i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function() (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments),i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) )(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', '', 'auto'); ga('send', 'pageview', 'dimension1': '' );

Munkaidő: Teljes munkaidős.

Job expires in 2625570776 év.

Jelentkezek az ajánlatra

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.