Nemzetközi videó CV és állásközvetítő portál.

Nyelvek: English English English
This job listing has expired and may no longer be relevant!
Dec 27 2017

Teljes munkaidős hatósági referens

 Budapest, Budapest, Magyarország

A Munkavégzés Leírása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó-és Vámigazgatósága Kiemelt Adóalanyok és Társas Vállalkozások Ellenőrzési Főosztályán hatósági referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1131 Budapest, Madarász Viktor utca 5-7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Kormányrendelet 1. melléklet 4. a) pontjában meghatározott hatósági, jogi, igazgatási munkakörcsoport.

Ellátandó feladatok:

A rábízott ügyekben a belső szabályozók és jogszabályok alapján a döntések kiadmányozásra való előkészítése. A rábízott ügyekben figyelemmel kíséri a döntések jogerőre emelkedését, a jogerősítést elvégzi. Ellátja a hatósági illetékek kezelésével, rendezésével kapcsolatos feladatokat. A rábízott ügyekben minősíti és kezeli a jogorvoslati beadványokat, ezzel összefüggésben előkészíti a felterjesztéshez, hatósági döntéshez, egyéb cselekményekhez szükséges iratokat. A rábízott bonyolultabb ügyekben szükség esetén társhatóságok, egyéb hatóságok megkeresése, jogsegély kezdeményezése. Előkészíti azokat az iratokat, amelyek bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság felé irányulnak. Javaslatot tesz a szakterületén jelentkező feladatok végrehajtásának racionalizálására. Figyelemmel kíséri a munkáját érintő jogszabályváltozásokat. Segíti a belső szabályozókra való felkészülést. Szakmai, jogi segítséget nyújt a szervezeti egység ügyintéző munkatársainak. Közreműködik a NAV vezetése számára készítendő jelentések, összefoglalók megalkotásában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szakmai, jogi segítség nyújtás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény, valamint a NAV Foglalkoztatási Szabályzata. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Kormányrendelet 1. melléklet 4. a) pontjában előírt végzettség.,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 73/2013. (XII.30.) NGM rendelet szerint (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató intézkedésére történik); biztonsági célú ellenőrzés (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató kérelmére a NAV Biztonsági Főosztálya által történik); a NAV tv. 33/B-33/F. §-aiban foglalt összeférhetetlenségi szabályoknak való megfelelés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Jogi szakvizsga; mérlegképes könyvelői, adótanácsadói, okleveles könyvvizsgálói oklevél.,

        A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál elsősorban ellenőrzési szakterületen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség, precíz, önálló munkavégzés.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz (a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti formátumban); iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata; motivációs levél, ami részletesen tartalmazza az eddigi szakmai feladatokat, életutat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tiringer Attila László Főosztályvezető Úr nyújt, a 06/1-412-7373 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó-és Vámigazgatósága címére történő megküldésével (1387 Budapest, Pf. 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2017. , valamint a munkakör megnevezését: hatósági referens.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó-és Vámigazgatósága címére történő megküldésével (1132 Budapest, Váci út 48/. C-D. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2017., valamint a munkakör megnevezését: hatósági referens.

        Elektronikus úton ebpavig@nav.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatok közül a pályázati anyag és az esetleges személyes elbeszélgetés tapasztalatai alapján születik meg a munkáltatói döntés, melynek eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nav.gov.hu - 2017. december 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 27.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m)i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function() (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments),i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) )(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', '', 'auto'); ga('send', 'pageview', 'dimension1': '' );

Munkaidő: Teljes munkaidős.

Jelentkezek az ajánlatra

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.