Nemzetközi videó CV és állásközvetítő portál.

Nyelvek: English English English
This job listing has expired and may no longer be relevant!
Oct 24 2017

Teljes munkaidős gazdasági vezető ügyvivő szakértői munkakör mellett

 Budapest, Budapest, Magyarország

A Munkavégzés Leírása

Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet gazdasági vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szervezeti egységben a költségvetés tervezésével, a pénzellátással, a gazdálkodással, a vagyon kezelésével és hasznosításával, a személyi juttatásokkal és a munkaerőgazdálkodással, az előírt adatszolgáltatásokkal, valamint a gazdasági folyamatok ellenőrzésével kapcsolatos feladatok szervezése és irányítása a jogszabályokban és a belső egyetemi szabályzatokban foglaltak betartásával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség, vagy felsőfokú végzettség és pénzügyi-számviteli képesítés,

        büntetlen előélet és cselekvőképesség,

        vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség,

        legalább 3 éves szakmai gyakorlat,

        számítógépes ismeretek (Word, Excel).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        középfokú angol nyelvvizsga,

        SAP rendszer ismerete,

        egészségügyi területen szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

        lojalitás,

        precíz munkavégzés, jó kommunikációs készség,

        pontosság,

        terhelhetőség, szervezőkészség,

        rendszerszemlélet,

        magas fokú szakmai igényesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,

        részletes szakmai önéletrajzot,

        a pályázó eddigi szakmai, vezetői tevékenységének bemutatását,

        szakmai programot,

        a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását tanúsító okiratot,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

        végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatait,

        a pályázó nyilatkozatát egyetemen kívül fennálló munkaviszonyról, közalkalmazotti /köztisztviselői jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról,

        nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék,

        továbbá minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart.

        A pályázatot 2 példányban (1 eredeti példány és 1 másolati példány) a Semmelweis Egyetem Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságára kell benyújtani (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület).

        A pályázatot elektronikusan is meg kell küldeni a marczi.janos@semmelweis-univ.hu e-mail címre.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori Épület (Emberierőforrás-gazdálkodási Főiga Földszint ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90871/KEEGF/2017 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető ügyvivő szakértői munkakör mellett.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90871/KEEGF/2017, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető ügyvivő szakértői munkakör mellett.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2017. október 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m)i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function() (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments),i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) )(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', '', 'auto'); ga('send', 'pageview', 'dimension1': '' );

Munkaidő: Teljes munkaidős.

Jelentkezek az ajánlatra

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.