Nemzetközi videó CV és állásközvetítő portál.

Nyelvek: English English English
This job listing has expired and may no longer be relevant!
Jan 14 2018

Teljes munkaidős Foglalkozási rehabilitációs szakértő

 Budapest, Budapest, Magyarország

A Munkavégzés Leírása

Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztály Foglalkozási rehabilitációs szakértő

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1036 , Lajos utca 160-162.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletének 40. pontja alapján támogatási és rehabilitációs feladatkör

Ellátandó feladatok:

Ellátja a foglalkozási rehabilitációs szakértői feladatokat, a komplex minősítés során foglalkozási rehabilitációs javaslatot készít, bizottsági állásfoglalás alapján döntéseket hoz, A jogszabályokban meghatározott, szakértői bizottság tagjaként a bizottságnak delegált feladat- és hatásköreit betartja. Aktívan közreműködik a szakértői bizottság komplex minősítési tevékenységében és annak fejlesztésében, részt vesz a tevékenységét érintő jelentések, statisztikák, munkatervek, szakmai értékelések elkészítésében, javaslatok kidolgozásában. Bizottsági tagként részt vehet a fogyatékos személyek alap- és felülvizsgálatát a 92/2008. (IV.23.) Korm. rendelet alapján.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Foglalkozási rehabilitációs szakértői feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. tv, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, felsőoktatásban szerzett orvos- és egészségtudományi, gazdaságtudományok, társadalomtudományi, bölcsészettudományi, pedagógus-képzés képzési területen szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti közgazdasági, szociális szolgáltatások, egészségügyi, ügyviteli, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés. Érettségi végzettséggel: érettségi végzettség és OKJ szerinti közgazdasági, szociális szolgáltatások, egészségügyi, ügyviteli, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,

        hasonló területen szerzett tapasztalat

        a magyar, illetve Európai Uniós szabályozási és támogatási rendszer ismerete

        közigazgatási alap - szakvizsga

Előnyt jelentő kompetenciák:

        pontosság, megbízhatóság

        Jó szintű elemző-, kommunikációs és fogalmazási készség

        proaktív személyiség

        stressz tűrés, terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        az iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okmányokat az interjú során kell bemutatni

        az állás betöltésére javasolt jelentkezőnek a munkakör betöltését megelőzően három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát is be kell csatolnia.

        nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a benyújtott pályázati anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1036 Budapest, Lajos utca 160-162. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1432/00100-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Foglalkozási rehabilitációs szakértő.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1432/00100-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Foglalkozási rehabilitációs szakértő.

vagy

        Elektronikus úton Rehabilitációs Főosztály részére a rehab@rehab.bfkh.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat az Állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkozás állami szolgálati jogviszony keretei között történik (próbaidő 6 hónap).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m)i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function() (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments),i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) )(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', '', 'auto'); ga('send', 'pageview', 'dimension1': '' );

Munkaidő: Teljes munkaidős.

Jelentkezek az ajánlatra

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.