Nemzetközi videó CV és állásközvetítő portál.

Nyelvek: English English English
Szeretnél jeletnkezni erre az állásra? Regisztrálj!
Apr 15 2018

Teljes munkaidős Barsi Dénes Általános Iskola Intézményvezető-helyettes

 Komádi, Hajdú-Bihar, Magyarország

A Munkavégzés Leírása

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Barsi Dénes Általános Iskola Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.16-2023.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4138 Komádi, Fő utca 10-18.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és az irányadó jogszabályokban foglaltak szerint az intézményvezető-helyettes feladata, az intézmény szakszerű és törvényes működtetésében, irányításában, takarékos gazdálkodásában, döntés előkészítésében való részvétel, az intézményvezető munkájának segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, /Egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98.§ (8) bekezdésben foglaltakat is figyelembe véve,

        Pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat.

        Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás alatt.

        Cselekvőképesség.

        Nevelési - oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz.

        Végzettséget igazoló okiratok másolati példánya.

        Motivációs levél.

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata a büntetlen előélet igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazott jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

        A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

        A pályázó legalább 5 év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazoláson fel kell tüntetni a pedagógus-munkakört, illetve óraadó esetén a szakos tanári feladatok megnevezését),

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Julianna nyújt, a 06 54 795-267 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/081/01154-1/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Barsi Dénes Általános Iskola Intézményvezető-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/081/01154-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Barsi Dénes Általános Iskola Intézményvezető-helyettes.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Tankerületi Központ Igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére 2 aláírt, eredeti példányban - melyből egy példányt lefűzve, egyet lefűzés nélkül - kérünk benyújtani. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát, valamint a pályázat visszavonásának jogát a Tankerületi Központ fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 15.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m)i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function() (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments),i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) )(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', '', 'auto'); ga('send', 'pageview', 'dimension1': '' );

Munkaidő: Teljes munkaidős.

Job expires in 25 days.

Jelentkezek az ajánlatra

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.