Nemzetközi videó CV és állásközvetítő portál.

Nyelvek: English English English
Szeretnél jeletnkezni erre az állásra? Regisztrálj!
Apr 24 2018

Teljes munkaidős általános kancellár-helyettes

 Debrecen, Hajdú-Bihar, Magyarország

A Munkavégzés Leírása

Debreceni Egyetem Kancellária

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem Kancellária általános kancellár-helyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 2018.07.01-től 2023. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen, Kassai út 26.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gazdasági, koordinációs, ellenőrzési feladatok ellátása. A kancellár munkájának segítése, távollétében helyettesítése. ÁVR. 55. § (2) bekezdése alkalmazása tekintetében az Egyetem gazdasági vezetőjeként jár el, pénzügyi ellenjegyzési jogkört gyakorol. Szakmai felügyelet gyakorlása az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vonatkozásában, valamint a kancellár által meghatározott szakterületeken. Az egyetem gazdálkodási rendszerének és adminisztrációs folyamatainak folyamatos korszerűsítése. A gazdasági jellegű belső szabályzatok megalkotásának, aktualizálásának biztosítása. Jogszabályváltozások követése, gyakorlati alkalmazásuknak megszervezése. Az egyetem gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és az egyetemi szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása. Feladatait a kancellár közvetlen irányítása mellett végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        gazdasági tárgyú végzettség

        államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés

        adótanácsadói szakképesítés

        szerepelni kell a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban államháztartási szakterületen

        SAP rendszer ismerete

        költségvetési intézménynél legalább 5 év gazdasági területen szerzett gyakorlat

        büntetlen előélet

        vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        költségvetési szervnél és szakterületen szerzett legalább 5 év vezetői szakmai gyakorlat

        vezetési-szervezési ismeret

Elvárt kompetenciák:

        kiváló szintű kommunikációs és problémamegoldó készség,

        kreativitás, rendszerszemlélet, empátiakészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó: munkahelyének megnevezését, beosztását, munkakörét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, eddigi szakmai vezetői tevékenységét. A pályázathoz mellékelni kell: részletes szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget, szakmai végzettséget, igazoló okirat másolatát.

        Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerjék. A pályázathoz mellékelni kell továbbá minden olyan iratot, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kancellária címére történő megküldésével (Prof. Dr. Bács Zoltán kancellár 4028 Debrecen, Kassai út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/6200/2018. , valamint a beosztás megnevezését: általános kancellár-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kancellária címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/6200/2018., valamint a munkakör megnevezését: általános kancellár-helyettes.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Rangsorolást követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu - 2018. április 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m)i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function() (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments),i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) )(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', '', 'auto'); ga('send', 'pageview', 'dimension1': '' );

Munkaidő: Teljes munkaidős.

Job expires in 1 nap.

Jelentkezek az ajánlatra

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.